Život Antonína Dvořáka v datech

Antonín Dvořák (1841–1904), syn řezníka a hostinského z vesničky Nelahozeves, se stal jedním z nejslavnějších českých skladatelů. Absolvoval devět cest do Anglie, kde dirigoval svá díla. Proslavil se zejména tříletým pobytem v Americe, kde působil jako ředitel Národní konzervatoře hudby v New Yorku. Manželství s Annou Čermákovou přineslo devět dětí, z nichž se šest dožilo dospělého věku. Šťastné rodinné zázemí, pevný pracovní režim a smluvní závazky s významnými evropskými nakladateli umožnily skladateli během života zkomponovat více než 200 skladeb, z nichž mnohá jsou dodnes na stálém repertoáru světových orchestrů a renomovaných umělců.

Život
Rok
Dílo
1841

Narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi Františkovi a Anně Dvořákovým jako prvorozený z devíti dětí.

1841
1853

AD končí návštěvu obecné školy a stěhuje se do Zlonic, kde se učí u A. Liehmanna

1853
Polka Pomněnka (1854)
1859

Zakončuje studium na varhanické škole a vstupuje jako violista do kapely K. Komzáka

1859
Preludia a fugy
1861

Oficiálně zahájil svoji skladatelskou dráhu opusem č. 1

1861
Smyčcový kvintet a moll (1887)
1864

Zamiloval se do Josefiny Čermákové, kterou vyučoval hře na klavír

1864
Cypřiše (1865)
1873

První velký úspěch na domácí půdě (premiéra Hymnu) a svatba s Annou Čermákovou

1873
Hymnus „Dědicové Bílé hory" (1884)
1874

Poprvé se veřejnosti představil jako operní autor

1874
Král a uhlíř (2. zhudebnění) (1887)
1877

Získává třetí státní uměleckou podporu z Vídně

1877
Moravské dvojzpěvy (op. 20) (1876)
1883

První zahraniční triumf - premiéra Stabat mater v Londýně

1883
Stabat mater (1877)
1889

Vyznamenán Řádem železné koruny a pozvání na audienci u císaře F. Josefa I. ve Vídni

1889
Symfonie č. 8 G Dur
1891

Obdržel čestné doktoráty z české univerzity a univerzity v Cambridge

1891
V přírodě
1892

Turné "na rozloučenou" před odjezdem do Ameriky

1892
Klavírní trio č. 4 "Dumky" (1891)
1892

Ředitelem newyorské konzervatoře

1892
Symfonie č. 9 E moll "Z Nového světa" (1893)
1893

Letní prázdniny strávené v městečku Spillville ve státě Iowa

1893
Smyčcový kvartet č. 12 F Dur „Americký“
1896

Diriguje historicky první koncert České filharmonie

1896
Vodník
1898

Od císaře získává čestný odznak "Litteris et artibus"

1898
Čert a Káča (1899)
1901

Velkolepé oslavy Dvořákových šedesátých narozenin

1901
Rusalka (1900)
1904

Umírá ve věku nedožitých 63 let

1904
Armida (1903)