Život

Antonín Dvořák (1841–1904), syn řezníka a hostinského z vesničky Nelahozeves, se stal jedním z nejslavnějších českých skladatelů. Absolvoval devět cest do Anglie, kde dirigoval svá díla. Proslavil se zejména tříletým pobytem v Americe, kde působil jako ředitel Národní konzervatoře hudby v New Yorku. Manželství s Annou Čermákovou přineslo devět dětí, z nichž se šest dožilo dospělého věku. Šťastné rodinné zázemí, pevný pracovní režim a smluvní závazky s významnými evropskými nakladateli umožnily skladateli během života zkomponovat více než 200 skladeb, z nichž mnohá jsou dodnes na stálém repertoáru světových orchestrů a renomovaných umělců.

Životopis Antonína Dvořáka

Život Antonína Dvořáka v datech