Členové podpůrného spolku řiditelů kůrů a varhaníků v Praze Dvořák Antonín