Korespondence

Online databáze korespondence skladatele Antonína Dvořáka. Umožňuje zobrazení kompletní digitalizované položky korespondence ze sbírek Národního muzea-Muzea Antonína Dvořáka.

Inv.č. / fulltext Odesílatel Příjemce Datum Adresa odesílatele Adresa příjemce Publikace Typ dokumentu Skladba Akce  
S 226/0159 Bennewitz Antonín Antonín Dvořák 15. 04. 1901 [Praha] KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 146. Dopis Detail
S 226/0160 Bennewitz Antonín Antonín Dvořák 06/1889 s.l. Dopis Detail
S 226/0161 Benoni Bohumil Antonín Dvořák 17. 11. 1898 s.l. KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 103. Vizitka Detail
S 226/0162 Benoni Hanna Antonín Dvořák 17. 11. 1898 s.l. KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 103. Vizitka Detail
S 226/0163 Bráf Albín Antonín Dvořák s.l. KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 285. Vizitka Detail
S 226/0164 Bráf Albín Antonín Dvořák s.l. Vizitka Detail
S 226/0165 Bráfová Libuše Antonín Dvořák s.l. KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 285. Vizitka Detail
S 226/0166 Bráfovi Albín a Libuše Antonín Dvořák 08. 09. 1901 Roztoky KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 195. Telegram Detail
S 226/0167 Brechler Rudolf z Troskovic Antonín Dvořák 07. 09. 1901 Praha KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 184. Vizitka Detail
S 226/0168 Brechler Rudolf z Troskovic Antonín Dvořák s.l. Vizitka Detail
S 226/0169 Bondy Otto Antonín Dvořák s.l. KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 281. Vizitka Detail
S 226/0170 Buďárek Miloslav Antonín Dvořák 08. 09. 1901 Praha Dopis Detail
S 226/0171 Čech Adolf Antonín Dvořák 17. 11. 1898 Praha KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 103. Vizitka Detail
S 226/0172 Čech Adolf Antonín Dvořák 04/1901 s.l. KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 161. Vizitka Detail
S 226/0173 Čech Adolf Antonín Dvořák 07. 09. 1901 Postupice KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 179. Dopis Detail
S 226/0174 Čech Karel Antonín Dvořák 08. 09. 1901 Praha KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 195. Vizitka Detail
S 226/0175 Čech Svatopluk Antonín Dvořák 07. 09. 1901 Neratovice KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 179–180. Telegram Detail
S 226/0176 Čermák Josef Antonín Dvořák 08. 09. 1901 Praha KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 195. Vizitka Detail
S 226/0177 Červenka D. Antonín Dvořák 03. 12. 1898 Praha KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 106. Vizitka Detail
S 226/0178 Červenka D. Antonín Dvořák 04/1901 Praha KUNA, Milan a kol., ed. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. Sv. 8. Praha: Editio Bärenreiter, 2000, s. 161. Vizitka Detail